kompetens

kompetensen
kompetenser
kompetenserna
Substantiv [n]

Synonymer till kompetens

Hur böjs ordet kompetens på svenska?

Obestämd singular: kompetens
Bestämd singular: kompetensen
Obestämd plural: kompetenser
Bestämd plural: kompetenserna

Hur används ordet kompetens

 • "” Med anledning av BTH:s samlade kompetens och nära samverkan med andra aktörer inom området anser vi att BTH är en kreativ och därför lämplig miljö för placering av ett nationellt IT-brottscenter."
 • "– Nu intensifierar vi arbetet med att matcha nyanländas kompetens med arbetsgivarnas behov och då handlar det ofta om praktik och kortare utbildningsinsatser, fortsätter han."
 • "De lokala polisförbunden delar synen som poliskollegorna i Syd har att de behöver en chef som har polisiär kompetens."
 • "– Vi är väldigt rädda att all kompetens om hur man använder det här arkivet kommer att försvinna och att det blir en de facto total nedläggning av hela arkivet, säger Berit Sandnes som också är forskningsarkivarie."
 • "Med sin gedigna erfarenhet och kompetens spelar hon en nyckelroll när eHälsomyndigheten nu etablerar huvuddelen av verksamheten till Kalmar, säger Eva-Britt Gustafsson, tf. generaldirektör på eHälsomyndigheten."
 • "Det gäller att ta till sig den kompetens som behövs, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, till Nyhetsbyrån Siren."
 • "I alla medverkande kommuner är bristen på kockar märkbar och satsningen innebär att de anställda får papper på sin kompetens men också för att se till att personalen har den utbildning som de behöver."
 • "Vi jobbar med olika in-satser för att fler arbetsgivare ska kunna rekrytera från denna grupp och få till-gång till kompetens som länet behöver, säger David Fridlund."
 • "– Den kompetens som finns i Karlskrona är oerhört viktig för oss, säger Daniel Edlund."
 • "– Nu intensifierar vi arbetet med att matcha nyanländas kompetens med arbetsgivarnas behov och då handlar det ofta om praktik och kortare utbildningsinsatser, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge i ett pressmeddelande."

Vad betyder kompetens inom ALLMÄNT ?

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens

Relaterat till kompetens

behörighet

nytta

viktighet

skicklighet

klass

lämplighet

förmåga

arbete

tillräcklighet

utjämning

Diskussion om ordet kompetens

 • - 2008-09-11

  skill

 • - 2008-09-11

  vanligt alternativ