betydenhet

betydenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet betydenhet

  • "Brottet anses som grovt eftersom det var fara för annans liv och gällde egendom av särskild betydenhet, det vill säga en moské."
  • "” För att något ska räknas som en olägenhet enligt miljöbalken ska olägenheten vara av någon betydenhet och inte av helt tillfällig natur samt kunna vara skadlig i antingen fysiskt eller psykiskt hänseende på en människas hälsotillstånd ”, resonerar förvaltningen."
  • "Dessutom har gärningen riktats mot en domstol, en egendom av särskilt betydenhet."
  • "Enligt åtalet ska brottet anses som grovt ” eftersom branden anlagts i tättbebyggt samhälle där den lätt kunnat sprida sig eller annars inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild betydenhet. ”"

Vad betyder betydenhet inom lingvistik ?

vikt, betydelse, egenskapen att betyda något

Möjliga synonymer till betydenhet

Relaterat till betydenhet

viktighet

anseende

myndighet

helhet

förmåga

nytta

betydelse

inflytande

överlägsenhet

förhand

inre väsen

storlek

storlek

uppmärksamhet

Diskussion om ordet betydenhet