förtjänst

förtjänsten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förtjänst

Hur används ordet förtjänst

 • "Och i Olofström har centern föreslagit att avsätta 2,5 miljoner för att höja alla lärares löner efter förtjänst eftersom de ser en risk att de lärare som inte kom i fråga för reformen mår dåligt och kanske säger upp sig, skriver BLT."
 • "Men det är framförallt medarbetarnas förtjänst att vi hamnar så högt på listan."
 • "All förtjänst går oavkortat till Radiohjälpens insamling för Världens barn, som P4 Blekinge har en stor insamling för den 3 oktober."
 • "– Det har varit många aktörer i kommunen som har jobbat med demokrati på olika sätt så att jag tror att det är en samlad förtjänst."
 • "” Det är lagets förtjänst ”"
 • "Och allt är ett tiotal lokala företags förtjänst."
 • "Han har 18 000 – 20 000 djur på sin farm och djuren måste må bra för att det ska bli bra förtjänst på skinnen."
 • "Söndagens förtjänst skulle ha gått till en Kinaresa i syfte att ge honom specialvård."
 • "Kommunens politiker och tjänstemän är noga att poängtera att det är i högsta grad allmänhetens förtjänst att miljöarbetet går så bra och attåttonde platsen gick till Ronneby."
 • "– Att ledarutbildningen blev av från första början är ledarnas egen förtjänst, säger Tommy Melin, som hoppas att satsningen ska leda till fler medlemmar."

Ordet förtjänst har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom allmänt
ekonomi
allmänt

Ordet förtjänst inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till förtjänst (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till förtjänst (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till förtjänst (inom ekonomi)

Ordet förtjänst inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till förtjänst (inom allmänt)

Möjliga synonymer till förtjänst (inom allmänt)

Relaterat till förtjänst (inom allmänt)

anseende

godhet

nytta

dygd

Diskussion om ordet förtjänst

förtjänst

Adjektiv

Vad betyder förtjänst inom generell ?

inkomst; vinst

Diskussion om ordet förtjänst