levnadsvillkor

levnadsvillkoret
levnadsvillkor
levnadsvillkoren
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet levnadsvillkor på svenska?

Obestämd singular: levnadsvillkor
Bestämd singular: levnadsvillkoret
Obestämd plural: levnadsvillkor
Bestämd plural: levnadsvillkoren

Hur används ordet levnadsvillkor

  • "Den metoden är inte förenlig med god kvalitet och goda levnadsvillkor samt är integritetskränkande och orimlig, menar IVO."
  • "I sitt beslut skriver IVO att metoden inte är förenlig med god kvalitet och goda levnadsvillkor samt är integritetskränkande och orimlig."
  • "Kommunen hänvisar till att kvinnan har ” goda levnadsvillkor ” och att dessa också har förbättras sedan förvaltningsrättens beslut."
  • "Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer."
  • "Men jag har en känsla av att vilja förbättra andras levnadsvillkor."
  • "I LSS-lagen stor bland annat annat att ” den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor."
  • "Projektet kommer att hämta kunskap om länets äldre från en enkätundersökning som genomförs under våren om äldre personers levnadsvillkor."
  • "Hon forskar om äldre personers levnadsvillkor, så som ensamhet och utanförskap."
  • "Vi har tvingats gå med på avtalsförsämringar som kraftigt påverkar de anställdas levnadsvillkor."
  • "Utredningen som kallas ” Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner ” har under sommaren kompletterats med personliga berättelser till tidigare kvantitativa uppgifter."

Diskussion om ordet levnadsvillkor