hälsa

hälsan
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till hälsa

Hur används ordet hälsa

 • "För oss är det viktigt att värna både människors hälsa och svensk fordonsindustri."
 • "För oss pensionärer och handikappade på ett eller annat sätt, är Flexlinjen en möjlighet att komma ut i livet igen, att handla själva och hälsa på goda vänner."
 • "Å andra sidan : De nordiska länderna ligger i topp i allt från konkurrenskraft till hälsa och lycka."
 • "EM innebär även en möjlighet att nå ut till skolor och elever för att inspirera till hälsa och fysisk aktivitet."
 • "Å andra sidan : De nordiska länderna ligger i topp i allt från konkurrenskraft till hälsa och lycka."
 • "De huvudområden som bedöms är skola, jobb, hälsa, pengar och en kategori kallad hopplöshet och utanförskap."
 • "Omerovics forskning kartlägger hur många som drabbas och hur deras hälsa påverkas för att få fram nationella riktlinjer till diagnos och behandling."
 • "Kammaråklagare Per-Erik Rinsell anser att villkoren för denna rubricering ( brott mot liv och hälsa ) är väl uppfyllda genom den skräck flickan upplevde och den smärta, andnöd och domningar i händerna som hon drabbades av till följd av att hon hölls bunden."
 • "Sirs hälsa börjar svikta, men han tänker ändå genomföra kvällens föreställning av Kung Lear."
 • "Den 1 februari i år måste organisationen ha ändrats så att inte personalens hälsa äventyras."
 • "– Vår högsta prioritet är medarbetarnas hälsa och välmående."
 • "Nu är det klart vilka som ska vara med i kommissionen för jämlik hälsa."
 • "Kent Pettersson har haft diabetes i 52 år och han är positiv till den nya tekniken som hjälpmedel för bättre hälsa."
 • "I det nya avtalet har större fokus lagts på bland annat arbetsmiljö och hälsa."
 • "Har ni tagit hänsyn till deras psykiska hälsa?"
 • "– När man får killar att söka kan man komma in på psykisk hälsa, så vi vill få dit dem av en eller annan anledning, säger Emelie Svensson, distriktssköterska på ungdomsmottagningen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Skillnaden är att här finns en långsiktig påverkan på människors hälsa, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör Livsmedelsverket."
 • "I det nya avtalet har större fokus lagts på bland annat arbetsmiljö och hälsa."
 • "– Jag tycker det är bra för alla elever vet inte vad det innebär för deras hälsa att röka eller snusa."
 • "– Det är viktigt att eleverna lär sig hur man bäst lyckas som e-sportare och då måste man även tänka på mat och hälsa, säger handledaren Martin Johansson."

Rim på hälsa

Vad betyder hälsa inom medicin ?

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande", http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa

Relaterat till hälsa

ohälsa

liv

hälsa

tillstånd

omständighet

Diskussion om ordet hälsa

hälsa

hälsar
hälsade
hälsat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet hälsa på svenska?

Presens: hälsar
Preteritum: hälsade
Supinum: hälsat

Hur används ordet hälsa

 • "– Vår högsta prioritet är medarbetarnas hälsa och välmående."
 • "Nu är det klart vilka som ska vara med i kommissionen för jämlik hälsa."
 • "Kent Pettersson har haft diabetes i 52 år och han är positiv till den nya tekniken som hjälpmedel för bättre hälsa."
 • "I det nya avtalet har större fokus lagts på bland annat arbetsmiljö och hälsa."
 • "Har ni tagit hänsyn till deras psykiska hälsa?"
 • "– När man får killar att söka kan man komma in på psykisk hälsa, så vi vill få dit dem av en eller annan anledning, säger Emelie Svensson, distriktssköterska på ungdomsmottagningen i Blekinge, till P4 Blekinge."
 • "– Skillnaden är att här finns en långsiktig påverkan på människors hälsa, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör Livsmedelsverket."
 • "I det nya avtalet har större fokus lagts på bland annat arbetsmiljö och hälsa."
 • "– Jag tycker det är bra för alla elever vet inte vad det innebär för deras hälsa att röka eller snusa."
 • "– Det är viktigt att eleverna lär sig hur man bäst lyckas som e-sportare och då måste man även tänka på mat och hälsa, säger handledaren Martin Johansson."

Rim på hälsa

Diskussion om ordet hälsa