ungdomlighet

ungdomligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet ungdomlighet

  • "Dess varumärke, bygger, enligt Anholt, på egenskaper i en sällsynt kombination : ansvarsfullhet, trygghet, stabilitet å ena sidan, och ungdomlighet och dynamik å den andra."
  • "Bakom båda framträdandena finns en ungdomlighet och en drift att slå mot den rådande estetiska praxisen i den tid man lever i, säger Christine Gaigg."
  • "Persongalleriet är fascinerande – Tintin själv med sin oförstörbara ungdomlighet och sin klyftiga terrier Milou, den alkoholiserade hedersmannen kapten Haddock, de klumpiga och illojala dupondtarna, den sanningssökande professor Kalkyl, tillsammans med en lång rad återkommande birollsinnehavare."
  • "Då visade Sävehof, trots sin ungdomlighet, prov på rutin och fick tiden att gå."
  • "– Sebastian Vettel har en unik kombination av ungdomlighet och erfarenhet, skriver Ferrari på sin hemsida."
  • "– De kommer med en ungdomlighet till oss gubbar, säger han."
  • "Utgångspunkten är tre karaktärsdrag : Social öppenhet / tillgänglighet, attraktivitet / ungdomlighet och dominans."
  • "För unga är det en självklarhet då ungdomlighet anses som viktigt i vårt samhälle, säger forskaren Silvia Knobloch-Westerwick till Reuters."

Diskussion om ordet ungdomlighet