myndling

myndlingen
myndlingar
myndlingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • ward  [ juridik ]

Hur böjs ordet myndling på svenska?

Obestämd singular: myndling
Bestämd singular: myndlingen
Obestämd plural: myndlingar
Bestämd plural: myndlingarna

Hur används ordet myndling

  • "Men Rosinas förmyndare, den grinige doktor Bartolo, tänker själv gifta sig med sin unga myndling och gör allt för att hindra de unga att träffas."

Vad betyder myndling inom juridik ?

Omyndig är den som enligt lag inte själv får råda över sin egendom eller ingå avtal med annan part. Omyndig är den som inte fyllt 18 år. Fram till 1989 kunde personer med psykisk sjukdom eller försvagad hälsa förklaras omyndiga. I äldre tider var även kvinnor omyndiga. Omyndig är den som i lagtexter kallas underårig eller minderårig, det vill säga en person under 18 år. En person under 15 år är dessutom icke straffmyndig och kan inte dömas för brott https://sv.wikipedia.org/wiki/Omyndig

Möjliga synonymer till myndling

Relaterat till myndling

elev

skydd

ungdom

Diskussion om ordet myndling