okränkbarhet

okränkbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till okränkbarhet

Hur används ordet okränkbarhet

  • "Solidaritet med svaga, jämställdhet mellan kvinnor och män, frihet och integritet och människolivets okränkbarhet framhållas."
  • "– Rysslands handlande är ett brott mot Ukrainas suveränitet och territoriella okränkbarhet och i samverkan med våra europeiska partner är vi beredda att lägga på Ryssland ytterligare kostnader för dess handlande, sade Obama."
  • "Organisationen planerar också att kontakta FN för att få till stånd en diskussion om ambassaders okränkbarhet, skriver tidningen El Universo."
  • "Hur ska de skydda rättsstaten, gränsernas okränkbarhet, frihandel och även relationerna de europeiska länderna sinsemellan - något som enligt Anne Applebaum i själva verket fram till nu garanterats av USA."
  • "– Människolivet okränkbarhet måste bli någonting som vi ständigt respekterar, sade han."
  • "Och vad som står på spel är inget annat än vår demokratis okränkbarhet, sade Obama i sitt veckotal i radio."
  • "” Må det kommande året bli ett år då det mänskliga livets okränkbarhet och värdighet respekteras av alla."
  • "” Må det kommande året bli ett år då det mänskliga livets okränkbarhet och värdighet respekteras av alla."
  • "– Människolivets okränkbarhet är kärnan i den här frågan."
  • "- Men detta är extraordinära omständigheter som handlar om det mest grundläggande i mänskliga värderingar och dygder – det mänskliga livets okränkbarhet."

Vad betyder okränkbarhet inom generell ?

oantastlighet, integritet

Möjliga synonymer till okränkbarhet

Relaterat till okränkbarhet

varaktighet

aktning

plikt

skydd

Diskussion om ordet okränkbarhet