samvetsgrannhet

samvetsgrannheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet samvetsgrannhet

  • "De fem personlighetsdragen kallas extraversion / introversion ( som beskriver hur utåtriktad en människa är ), vänskaplighet, samvetsgrannhet, känslosamhet och öppenhet."
  • "I flickornas fall finns ett samband mellan hög IQ och samvetsgrannhet."
  • "En av egenskaperna hade ett klockrent samband med höga betyg; samvetsgrannhet."
  • "De fem egenskaperna är öppenhet, följsamhet, samvetsgrannhet, eller allvarlig, hur extrovert, samt neurotisk man är."
  • "Forskarna använde sig av fem faktormodellen eller big five-teorin som utgår från fem personlighetsdrag; öppenhet, extraversion, neuroticism, vänlighet och samvetsgrannhet."
  • "De fem personlighetsdragen kallas extraversion / introversion ( som beskriver hur utåtriktad en människa är ), vänskaplighet, samvetsgrannhet, känslosamhet och öppenhet."
  • "I flickornas fall finns ett samband mellan hög IQ och samvetsgrannhet."
  • "En av egenskaperna hade ett klockrent samband med höga betyg; samvetsgrannhet."
  • "De fem egenskaperna är öppenhet, följsamhet, samvetsgrannhet, eller allvarlig, hur extrovert, samt neurotisk man är."
  • "Forskarna använde sig av fem faktormodellen eller big five-teorin som utgår från fem personlighetsdrag; öppenhet, extraversion, neuroticism, vänlighet och samvetsgrannhet."

Vad betyder samvetsgrannhet inom generell ?

det att vara samvetsgrann

Relaterat till samvetsgrannhet

omsorg

plikt

pliktuppfyllelse

arbetslust

dygd

riktighet

redlighet

sannfärdighet

Diskussion om ordet samvetsgrannhet