betalningstid

betalningstiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet betalningstid

  • "En lag om högst 30 dagars betalningstid för fakturor mellan företag kan dröja, trots att riksdagen på nytt begär ett förslag från regeringen."
  • "Enligt honom hade skyddsdräkterna, såhär en vecka efter att affären gick i stöpet, redan varit levererade till Ambulansvården i Storstockholm om det inte vore för kravet på 30 dagars betalningstid."
  • "Man ska däremot ha släppt på regeln om 30 dagars betalningstid och kan betala så fort materialet levererats och kontrollerats."
  • "Längre betalningstid måste uttryckligen godkännas av den som ska ha betalningen."
  • "Skälet var att Ambulansvårdens regler bara tillät fakturor med 30 dagars betalningstid, medan den ökade efterfrågan gjort att kinesiska leverantörer har börjat ta betalt i förskott."
  • "Den bristfälliga betalningsviljan är bakgrunden till att regeringen nu skärper lagen så att 30 dagars betalningstid blir obligatorisk för offentlig sektor och ” norm ” för privata företag."
  • "Det är särskilt viktigt att få kortare betalningstid nu, enligt Svensson, när små företag har svårt att få lån från bankerna."
  • "Påminnelser ska skickas på veckobasis i stället för månadsbasis och 21 dagars betalningstid ska gälla från påminnelsedatumet för en erinran eller ett åläggande."
  • "Han efterlyser fler åtgärder : - Stat- liga myndigheter måste kunna korta sin betalningstid för fakturor från 30 till tio dagar."
  • "De menar också att den rekommendation om 30 dagars betalningstid som redan finns bör följas."

Möjliga synonymer till betalningstid

Relaterat till betalningstid

betalning

pliktuppfyllelse

penningväsen

slut

Diskussion om ordet betalningstid