kvittning

kvittningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kvittning

  • "Minskningen av antalet ledamöter har gjorts på ett sådant sätt att de politiska styrkeförhållandena upprätthållits genom så kallad kvittning."
  • "Det ursprungliga skattekravet har minskats med 176 miljoner kronor avseende kvittning mot underskottsavdrag."
  • "Godtagbara skäl för kvittning är politisk medverkan vid utåtriktade arrangemang som bedöms vara politiskt viktigare för partiet än närvaron i riksdagen ”, enligt Kalla Fakta."
  • "Nu kräver kvinnans bolag att bostadsrättsföreningen omgående ska reglera den skulden – och fram till dess att skulden är återbetald begärs kvittning av framtida avgifter."
  • "Överskottet ska användas till satsningar på kvalitetsförstärkning, utveckling av grundutbildningen, strategisk personalrekrytering samt kvittning av gamla skulder."
  • "Men frågan om kvittning har utretts och nu är det regeringen som ska bestämma."
  • "– Brottsoffermyndigheten försöker se till att gärningsmannen använder de här pengarna för att betala det han är skyldig Brottsoffermyndigheten, men det finns inte lagstöd att tvinga honom till en sådan här kvittning, utan det sker på frivillig basis."
  • "Ägarna till Hermelinen Vårdcentraler AB menar att moderbolaget haft fordringar på företaget – därför tar man hyand om vårdpengen som en så kallad kvittning av skulden."
  • "Ägarna till Hermelinen Vårdcentraler AB menar att moderbolaget haft fordringar på företaget – därför tar man hand om vårdpengen som en så kallad kvittning av skulden."
  • "– Med bakgrund av coronapandemin och för att upprätthålla beslutsförmågan i kommunfullmäktige, samt för att skydda ledamöter som tillhör riskgrupper, har vi genom överenskommen kvittning bestämt att enbart 35 ledamöter deltar i besluten, läste hon ur partiernas gemensamma pressmeddelande."

Diskussion om ordet kvittning