motstycke

motstycket
motstycken
motstyckena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till motstycke

Hur böjs ordet motstycke på svenska?

Obestämd singular: motstycke
Bestämd singular: motstycket
Obestämd plural: motstycken
Bestämd plural: motstyckena

Hur används ordet motstycke

 • "Situationen i Blekinge saknar motstycke i Sverige."
 • "Juryn finner att det är ett konstnärskap som står ut och saknar motstycke inom den textila konsten idag. ”"
 • "En stark prisutveckling som saknar motstycke under de senaste fem åren."
 • "Marken vid Hjortsberga socken saknar i nuläget motstycke i Blekinge."
 • "Länsstyrelsen i Blekinge säger att mängden gäddyngel längs Blekingenkusten saknar motstycke i landet."
 • "Enligt länsstyrelsen är tillgången på gäddyngel extremt god i Valjeviken och Hallarumsviken, mellan Jämjö och Torhamn, och saknar troligen motstycke i landet."
 • "– Den här boken planerades när renoveringen pågick och vi såg det som väldigt viktigt att dokumentera omgestaltningen av Fredrikskyrkan då den saknar motstycke, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie på Lunds stift."
 • "– Vi vill att boken ska vara ett tidsdokument som samlar vad som hände under den här krisen – en kris som saknar motstycke i vår nutida historia."
 • "För Danmark var freden en ekonomisk katastrof, men för blekingarna blev det ett uppsving som saknar motstycke."
 • "En dröm om ett kinesiskt kulturcentrum utan motstycke i Europa."

Rim på motstycke

Ordet motstycke har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom teknik
allmänt
teknik

Vad betyder motstycke inom allmänt ?

motsvarighet

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till motstycke (inom allmänt)

Möjliga synonymer till motstycke (inom allmänt)

Relaterat till motstycke (inom allmänt)

tillägg

fördubbling

motsättning

jämförelse

samstämmighet

avbild

gengäld

beledsagning

identitet

imitation

surrogat

likhet

ordning

beröring

Ordet motstycke inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till motstycke (inom teknik)

Diskussion om ordet motstycke