likformighet

likformigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet likformighet

  • "Sannolikt kommer det väl att diskuteras inom ramen för den likformighet som vi tycker det är viktigt att den nya polismyndigheten ska handlägga sina ärenden på, berättar Stefan Dangardt."
  • "- Jag hoppas att vi ska kunna uppnå en likformig beskattning mellan pensionärer och arbetande under mandatperioden, kanske tar det något längre tid för att uppnå samma likformighet för arbetslösa, sjuka och föräldralediga."
  • "– Vi ser att det finns ett behov av likformighet i alkoholhandläggningen."
  • "Regeringen vill ha en befolkning präglad av likformighet, snarare än mångfald, säger hon strax innan hon själv beger sig ut för att demonstrera."
  • "Demokrati kräver något mått av likformighet – i information, i agitation, granskning, inflytande."
  • "I den vackra skymningen, som fortfarande bär lite av värmen från dagens sensommarsol, syns nybyggda, prydliga radhus i motljus och tanken slår mig : Trots husens likformighet tycker de som bor här olika."
  • "Rättssäkerhet, delaktighet, likformighet och transparens är ledord i detta arbete."
  • "Det handlar till exempel om fårornas likformighet och om hur ogräs och växtrester tas om hand."
  • "Fårorna som plöjs upp av plogen kallas för tiltor och bedöms utifrån sin likformighet och slutenhet, det är även viktigt att ogräs rivs upp och begravs under jorden."
  • "- Polismyndigheterna följer riktlinjerna och det har lett till större likformighet i rättstillämpningen."

Vad betyder likformighet inom generell ?

det att vara likformig

Möjliga synonymer till likformighet

Relaterat till likformighet

överensstämmelse

likhet

relation

samstämmighet

klass

enhetlighet

oföränderlighet

form

symmetri

identitet

utjämning

ordning

Diskussion om ordet likformighet