avskrift

avskriften
avskrifter
avskrifterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till avskrift

Hur böjs ordet avskrift på svenska?

Obestämd singular: avskrift
Bestämd singular: avskriften
Obestämd plural: avskrifter
Bestämd plural: avskrifterna

Hur används ordet avskrift

  • "“ Slutsatsen måste bli att de nyanlända som kommit mellan år 2015 – 2017 inte fick något stort genomslag i den population som deltog i Pisa 2018 ” står det i Riksrevisionens avskrift av promemorian."
  • "Disciplin- och Ansvarsskiljenämnden menar däremot att det handlar om cirka 75 procents plagiering och att det gäller ren avskrift."
  • "Disciplin- och avskiljandenämnden ( DAN ) konstaterar att innehållet i mannens examinationsuppgift till 75 procent är en ren avskrift av en lärares doktorsavhandling."
  • "Med hjälp av skannern kunde Lerche tyda skriften och analysera sig fram till att det rörde sig om en avskrift av ett latinskt ordstäv som också finns upptagen i en dansk ordspråksbok från 1500-talet."
  • "Vi har skickat en avskrift på samtalet den 19 maj."
  • "– Vi har haft som rutin att göra en avskrift på larmsamtal till IVO."
  • "Det som finns är en avskrift av brevet från början av 1500-talet."
  • "I klippet här ovan kan du se Oliver Blomqvist läsa ur en avskrift av privilegiebrevet."
  • "Det var när Fredrik Elgh och hans historieintresserade vänner sökte efter några kartor ritade av Pehr Stenberg på forskningsarkivet på Umeå universitetsbibliotek som de kom över en avskrift av självbiografin."
  • "Flera av studentens provsvar visade sig till stora delar vara en avskrift från olika webbplatser på internet."

Vad betyder avskrift inom allmänt ?

skriven text som är en kopia av en annan text

Möjliga synonymer till avskrift

Relaterat till avskrift

överensstämmelse

minnesmärke

skrivning

likhet

imitation

avbild

tvåtal

framställning

Diskussion om ordet avskrift