skalm

skalmen
skalmar
skalmarna
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till skalm

Hur böjs ordet skalm på svenska?

Obestämd singular: skalm
Bestämd singular: skalmen
Obestämd plural: skalmar
Bestämd plural: skalmarna

Ordet skalm har 3 betydelser

  • Inom optik
  • Inom häst
  • Inom teknik
optik
häst
teknik

Vad betyder skalm inom optik ?

På glasögon

Översättningar (inom optik)

Möjliga synonymer till skalm (inom optik)

Ordet skalm inom häst

På sax

Översättningar (inom häst)

Synonymer till skalm (inom häst)

Relaterat till skalm (inom häst)

splittring

Ordet skalm inom teknik

På kärra

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till skalm (inom teknik)

Möjliga synonymer till skalm (inom teknik)

Relaterat till skalm (inom teknik)

fordon

tvåtal

Diskussion om ordet skalm