skalm

skalmen
skalmar
skalmarna
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet skalm på svenska?

Obestämd singular: skalm
Bestämd singular: skalmen
Obestämd plural: skalmar
Bestämd plural: skalmarna

Rim på skalm

Ordet skalm har 3 betydelser

  • Inom optik
  • Inom häst
  • Inom teknik
optik
häst
teknik

Vad betyder skalm inom optik ?

På glasögon

Översättningar

Möjliga synonymer till skalm

Ordet skalm inom häst

På sax

Översättningar

Synonymer till skalm

Relaterat till skalm

splittring

Ordet skalm inom teknik

På kärra

Översättningar

Synonymer till skalm

Möjliga synonymer till skalm

Relaterat till skalm

fordon

tvåtal