motor

motorn
motorer
motorerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet motor på svenska?

Obestämd singular: motor
Bestämd singular: motorn
Obestämd plural: motorer
Bestämd plural: motorerna

Vad betyder motor inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Taisyo
maskin som utvinner rörelseenergi ur annan energiform

Översättningar

Engelska

motor är del av

  • bil [ bilar, fordon ]

Möjliga synonymer till motor

Relaterat till motor

fordon

skapare

kraftmedel

transportmedel

motor

motor
motored
motored
Verb

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till motor

Möjliga synonymer till motor

motor

Adjektiv

Hur används ordet motor

  • "motor paralysis"
  • "a motor reflex"
  • "motor coordination"

Ordet motor har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet motor inom generell

Ordet motor inom generell

involving or relating to movements of the muscles

Ordet motor inom generell

Synonymer till motor

Möjliga synonymer till motor

motor

motors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder motor inom teknik ?

converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion

Översättningar

Svenska

Synonymer till motor