byggmästare

byggmästaren
byggmästare
byggmästarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet byggmästare på svenska?

Obestämd singular: byggmästare
Bestämd singular: byggmästaren
Obestämd plural: byggmästare
Bestämd plural: byggmästarna

Hur används ordet byggmästare

  • "Mutmisstänkt byggmästare delgiven"
  • "Mannen misstänks ha tagit emot bjudresor och byggnation från en byggmästare."
  • "Den byggmästare som figurerade tidigt i muthärvan i Göteborg har nu förhörts av polisen och delgivits misstanke om brott."
  • "Först ut var Familjebostäder som polisanmälde en tjänsteman för misstänkt samröre med bland annat den byggmästare som figurerade i SVT:s"
  • "Men efter Uppdrag gransknings avslöjande om att fakturor från en byggmästare har blåsts upp och att privata projekt betalats av kommunen överväger nu Riksenheten mot korruption att snarast inleda en förundersökning."
  • "Jag tycker nog att det är en självklarhet att om jag utnyttjar en byggmästare som entreprenör för stadens del så ska inte byggmästaren vara den som bygger om min sommarstuga."
  • "Kommunledningen i Göteborg är skakad av Uppdrag gransknings uppgifter om att en byggmästare skickat uppblåsta fakturor som kommunala tjänstemän i gladeligen betalade."
  • "Här vill stans stadsplanerare, politiker och byggmästare skapa bostäder, men också arbetsplatser, affärer och andra anläggningar för bortåt 15 000 människor."
  • "– En snickare, en byggmästare, en plåtslagare och en byggkonstruktör säger att fönstrena är för breda och drevningen är under all kritik, säger Rune Alm."
  • "Bland annat samarbetar vi med en antikvariskt sakkunnig och en byggmästare som båda har väldigt stor erfarenhet av sten och gamla byggnader, säger han."

Vad betyder byggmästare inom byggnadskonst ?

En byggmästare är en person som var ansvarig för uppförandet av byggnader, ofta som entreprenör. Benämningen härrör från skråtiden, det första kända byggmästarordningen i Sverige är känd från Stockholm 1454. Det närbesläktade muramästarämbetet tillkom 1487. https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggm%C3%A4stare

Möjliga synonymer till byggmästare

Relaterat till byggmästare

skapare

verkställare

struktur

Diskussion om ordet byggmästare