dräng

[dreŋ]
drängen
drängar
drängarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dräng

Hur uttalas ordet dräng?

[dreŋ]

Hur böjs ordet dräng på svenska?

Obestämd singular: dräng
Bestämd singular: drängen
Obestämd plural: drängar
Bestämd plural: drängarna

Hur används ordet dräng

  • "Men min dräng har också en dräng."
  • "Men min dräng har också en dräng."
  • "Tidigt började han sitt arbetsliv – som barnarbetare, som dräng – och bröt sedan upp från statarlivet när hans far fick industriarbete och familjen flyttade till bruksorten Åkers Styckebruk utanför Strängnäs."
  • "Jag tänker mer : ” själv är bäste dräng ”."
  • "Grannens son Lars var hårt hållen och arbetade som dräng på släktgården."
  • "Danska staten sålde bilen 1946, till en trädgårdsmästare på Fyn som i sin tur gav den till sin dräng."
  • "Simon Liwenius spelar både knekt och dräng."
  • "Otto kom så småningom till familjen Kamprads stora gård i Elmtaryd, där han blev dräng, och snart vän med sonen i huset – Ingvar Kamprad – som var aktiv i nazistsympatiserande Nysvenska rörelsen och under en tid även starkt aktiv i den rent nazistiska Svensk socialistisk samling SSS ( ” Lindholmarna ” )."
  • "Enligt rapporten ” Själv är bäste dräng ” vill centern inrätta regionala tillväxt- kontor enligt finländsk modell."
  • "Utan pengar och kontakter kom han att börja som dräng i Småland."

Vad betyder dräng inom nedsättande ?

Fotograf: Wikipedia
Dräng eller bonddräng kallades förr en manlig lantarbetare som var fast anställd på ett jordbruk (till skillnad från daglönare och säsongsarbetare). https://sv.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A4ng

Möjliga synonymer till dräng

Relaterat till dräng

verkställare

underklass

mankön

underordnad

Diskussion om ordet dräng