hand

hands
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet hand

 • "give the little lady a great big hand"
 • "he had the hands of a surgeon"
 • "he wanted to try his hand at singing"
 • "objections were voiced on every hand"
 • "I didn't hold a good hand all evening"
 • "he kept trying to see my hand"
 • "on the one hand..., but on the other hand..."
 • "the big hand counts the minutes"
 • "the horse stood 20 hands"
 • "all hands on deck"
 • "give me a hand with the chores"

Ordet hand har 13 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom vardagligt
 • Inom spel
 • Inom allmänt
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom fordon
 • Inom ekonomi
 • Inom utbildning
 • Inom lingvistik
 • Inom häst
 • Inom sjöfart
 • Inom enhet
zoologi
vardagligt
spel
allmänt
matematik
generell
fordon
ekonomi
utbildning
lingvistik
häst
sjöfart
enhet

Vad betyder hand inom zoologi ?

the (prehensile) extremity of the superior limb

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till hand (inom zoologi)

Möjliga synonymer till hand (inom zoologi)

Vanlig betydelse av ordet hand inom vardagligt

a round of applause to signify approval

Synonymer till hand (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hand (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet hand inom spel

the cards held in a card game by a given player at any given time

Översättningar (inom spel)

Synonymer till hand (inom spel)

Möjliga synonymer till hand (inom spel)

Mindre vanlig betydelse av ordet hand inom allmänt

sätt att skriva för hand

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till hand (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hand (inom allmänt)

Mindre vanlig betydelse av ordet hand inom matematik

one of two sides of an issue

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till hand (inom matematik)

Ordet hand inom generell

physical assistance

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hand (inom generell)

Uttryck till hand (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet hand inom fordon

a rotating pointer on the face of a timepiece

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till hand (inom fordon)

Ovanlig betydelse av ordet hand inom ekonomi

a hired laborer on a farm or ranch

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till hand (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till hand (inom ekonomi)

Ovanlig betydelse av ordet hand inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till hand (inom utbildning)

Möjliga synonymer till hand (inom utbildning)

Ovanlig betydelse av ordet hand inom lingvistik

a position given by its location to the side of an object

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till hand (inom lingvistik)

Ovanlig betydelse av ordet hand inom häst

a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till hand (inom häst)

Ovanlig betydelse av ordet hand inom sjöfart

a member of the crew of a ship

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till hand (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till hand (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet hand inom enhet

var förr ett vanligt ungefärligt längdmått som motsvarade handens bredd

Översättningar (inom enhet)

Svenska

Diskussion om ordet hand

hand

hand
handed
handed
Verb

Översättningar (inom enhet)

Synonymer till hand (inom enhet)

Diskussion om ordet hand

hand

[hand]
handen
händer
händerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet hand?

[hand]

Hur böjs ordet hand på svenska?

Obestämd singular: hand
Bestämd singular: handen
Obestämd plural: händer
Bestämd plural: händerna

Hur används ordet hand

 • "Fatimas hand är en muslimsk symbol med en hand med två symmetriskt ordnade tummar."
 • "Den 27 mars tar han emot medaljen ur Kung Carl Gustafs hand vid en ceremoni i Stockholm."
 • "Nu har Blekinge Museum beslutat sig för att ta hand om de gamla grindarna och idag kom personal från museét och hämtade grindarna."
 • "– Med facit i hand hade jag gjort annorlunda, säger han."
 • "Enligt polisen kunde personerna tar sig ur bilen på egen hand efter olyckan."
 • "Under två veckors tid drillas besättningen i det mesta : hur man bordar fartyg, hanterar bränder, tar hand om sjuka."
 • "– Deltidsbrandkåren i Jämjö kommer stanna kvar på platsen och ta hand om eftersläckningen."
 • "Det är viktigt att hela samhället är med, föräldrar kan engagera sig och föreningslivet är jättebra på att ta hand unga."
 • "Enligt BLT / Sydöstran ska polisen nu ha inlett en undersökning för att i första hand se om mannen håller sig undan av egen vilja."
 • "Efter att dagakuten stängde på Blekingesjukhuset i Karlshamn har den nyöppnade akutavdelningen, vårdcentraler och kringliggande akutmottagningar kunnat ta hand om patienter som tidigare sökte till dagakuten."
 • "Den ena uppger att hon blivit slagen med öppen hand och fått en dörr slagen i ansiktet."

Vad betyder hand inom anatomi, kropp ?

Hand (latin: manus) är i människans kropp den övre extremitetens ändorgan. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hand

Möjliga synonymer till hand

Relaterat till hand

vidröring

anatomi

anatomi

kropp

kvarhållande

sidoläge

Diskussion om ordet hand