last

lasten
laster
lasterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till last

Hur böjs ordet last på svenska?

Obestämd singular: last
Bestämd singular: lasten
Obestämd plural: laster
Bestämd plural: lasterna

Hur används ordet last

 • "Jag kan inte göra någonting och ligger bara folk till last, säger Peter Antoine."
 • "Den ena lastbilen tömdes på bränsle och last, den innehöll bland annat batterier som hade kunnat vara brandfarligt."
 • "– Läkaren sa bland annat att jag låg samhället till last, uppger den nu åtalade mannen i polisföhör."
 • "I männens last påträffade tullen förutom öl och sprit också drygt 117 000 cigaretter och fyra kilo röktobak."
 • "Men nu håller Brödtjuven, eller kranen, som användes till att lossa last från fartygen, på att rosta sönder."
 • "Han menar att han inte har gjort det åklagaren lägger honom till last."
 • "Klubben menar att runt 7,5 miljoner kronor som använts för utbyggnaden av arenan för att kunna ta emot 5000 besökare ligger dem till last och vill att hockeyförbundet ska lätta på kraven."
 • "Tingsrätten bedömer dock det som osannolikt att han inte visste vad han körde för last."
 • "Färjan till och från Klaipeda går som vanligt och ska inte påverka passagerare men det påverkar trailerhanteringen, lösa trailrar med last, eftersom de hamnarbetare som annars lastar av och på dem inte jobbar."
 • "Här lämnar fartyget Karlshamn med rekordstor last"

Ordet last har 5 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom handel
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
sjöfart
handel
bildligt
vardagligt
generell

Vad betyder last inom sjöfart ?

det ett fordon transporterar

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till last (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till last (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet last inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till last (inom handel)

Möjliga synonymer till last (inom handel)

Vanlig betydelse av ordet last inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till last (inom bildligt)

Möjliga synonymer till last (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet last inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • vice  [ vardagligt ]

Synonymer till last (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till last (inom vardagligt)

Ordet last inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till last (inom generell)

Möjliga synonymer till last (inom generell)

Diskussion om ordet last

 • - 2010-06-02

  "förra" betyder det/ Mustafa

last

Adverb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till last (inom generell)

Hur används ordet last

 • "I saw him last in London"
 • "last, I'll discuss family values"

Vad betyder last inom generell, generell ?

more recently than any other time

the item at the end

Möjliga synonymer till last

Diskussion om ordet last

last

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet last

 • "a struggle to the last"
 • "I had to miss the last of the movie"
 • "he was the last to leave"
 • "he finished an inglorious last"

Ordet last har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom skor, brittisk engelska, ålderdomlig
 • Inom brittisk engelska, ålderdomlig
ALLMÄNT
skor, brittisk engelska, ålderdomlig
brittisk engelska, ålderdomlig

Vad betyder last inom ALLMÄNT ?

the last or lowest in an ordering or series

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till last (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till last (inom ALLMÄNT)

Mindre vanlig betydelse av ordet last inom skor, brittisk engelska, ålderdomlig

a device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes

Översättningar (inom skor, brittisk engelska, ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till last (inom skor, brittisk engelska, ålderdomlig)

Möjliga synonymer till last (inom skor, brittisk engelska, ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet last inom brittisk engelska, ålderdomlig

a unit of weight equal to 4,000 pounds; a unit of capacity for grain equal to 80 bushels

Översättningar (inom brittisk engelska, ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till last (inom brittisk engelska, ålderdomlig)

Diskussion om ordet last

last

last
lasted
lasted
Verb

Översättningar (inom brittisk engelska, ålderdomlig)

Synonymer till last (inom brittisk engelska, ålderdomlig)

Hur används ordet last

 • "Summer didn't last long this year."
 • "I don't know how long we'll last without reinforcements."

Ordet last har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom media
ekonomi
media

Vad betyder last inom ekonomi ?

be long; in time

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till last (inom ekonomi)

Ordet last inom media

persist or continue

Översättningar (inom media)

Synonymer till last (inom media)

Diskussion om ordet last

last

Adjektiv

Översättningar (inom media)

Hur används ordet last

 • "the last days of the dinosaurs"
 • "a last resort"
 • "the arbiter will have the last say"
 • "the last thing in swimwear"
 • "the last time I saw Paris"
 • "the last day of the month"
 • "had the last word"
 • "waited until the last minute"
 • "he raised his voice in a last supreme call"
 • "the last game of the season"
 • "down to his last nickel"
 • "last prize"
 • "in last place"
 • "to the last measure of human endurance"
 • "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was to be determined individually"
 • "last year"
 • "my last customer"

Ordet last har 4 betydelser

 • Inom sport
 • Inom politik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
sport
politik
ålderdomlig
generell

Vad betyder last inom sport ?

coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining lowest in rank or importance

Översättningar (inom sport)

Synonymer till last (inom sport)

Möjliga synonymer till last (inom sport)

Ordet last inom politik

highest in extent or degree

Översättningar (inom politik)

Synonymer till last (inom politik)

Möjliga synonymer till last (inom politik)

Ordet last inom ålderdomlig

Right before the current one

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till last (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till last (inom ålderdomlig)

Ordet last inom generell

Synonymer till last (inom generell)

Möjliga synonymer till last (inom generell)

Diskussion om ordet last