orätt

Adverb

Översättningar

Synonymer till orätt

Hur används ordet orätt

 • "Finansinspektionen utreder just nu om banken gjort något orätt när det gäller fastighetsaffärerna."
 • "Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen om ” ingen rätt ur en orätt ”, skriver Wallström."
 • "Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen ” Ingen rätt ur en orätt ”, säger Margot Wallström."
 • "Som advokat får man inte främja orätt, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander."
 • "Nästa gång Stefan Löfven ska hålla ett tal till nationen och uppmana medborgarna att strikt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer hans eget besök i Gallerian, rätt eller orätt, vändas emot honom."
 • "Etiskt orätt"
 • "- Nu säger man att överläkaren handlat orätt."
 • "Det känns orätt att bli bemött med sådana hållningar."
 • "- Det vore orätt mot lärarna att låta dem jobba med en reform som sedan inte blir verklighet."
 • "- Det är osakligt, orätt och oförskämt, säger han till Aktuellt."

Vad betyder orätt inom generell ?

som inte är (särskilt moraliskt) rätt

Möjliga synonymer till orätt

Diskussion om ordet orätt

orätt

orätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet orätt

 • "Finansinspektionen utreder just nu om banken gjort något orätt när det gäller fastighetsaffärerna."
 • "Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen om ” ingen rätt ur en orätt ”, skriver Wallström."
 • "Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen ” Ingen rätt ur en orätt ”, säger Margot Wallström."
 • "Som advokat får man inte främja orätt, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander."
 • "Nästa gång Stefan Löfven ska hålla ett tal till nationen och uppmana medborgarna att strikt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer hans eget besök i Gallerian, rätt eller orätt, vändas emot honom."
 • "Etiskt orätt"
 • "- Nu säger man att överläkaren handlat orätt."
 • "Det känns orätt att bli bemött med sådana hållningar."
 • "- Det vore orätt mot lärarna att låta dem jobba med en reform som sedan inte blir verklighet."
 • "- Det är osakligt, orätt och oförskämt, säger han till Aktuellt."

Vad betyder orätt inom vardagligt ?

som inte är (särskilt moraliskt) rätt

Relaterat till orätt

olaglighet

ont

oredlighet

försyndelse

orätt

Diskussion om ordet orätt

orätt

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet orätt

 • "Finansinspektionen utreder just nu om banken gjort något orätt när det gäller fastighetsaffärerna."
 • "Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen om ” ingen rätt ur en orätt ”, skriver Wallström."
 • "Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen ” Ingen rätt ur en orätt ”, säger Margot Wallström."
 • "Som advokat får man inte främja orätt, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander."
 • "Nästa gång Stefan Löfven ska hålla ett tal till nationen och uppmana medborgarna att strikt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer hans eget besök i Gallerian, rätt eller orätt, vändas emot honom."
 • "Etiskt orätt"
 • "- Nu säger man att överläkaren handlat orätt."
 • "Det känns orätt att bli bemött med sådana hållningar."
 • "- Det vore orätt mot lärarna att låta dem jobba med en reform som sedan inte blir verklighet."
 • "- Det är osakligt, orätt och oförskämt, säger han till Aktuellt."

Vad betyder orätt inom psykologi ?

som inte är (särskilt moraliskt) rätt

Relaterat till orätt

ont

olaglighet

nackdel

orätt

nackdel

Diskussion om ordet orätt