kränkning

kränkningen
kränkningar
kränkningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kränkning på svenska?

Obestämd singular: kränkning
Bestämd singular: kränkningen
Obestämd plural: kränkningar
Bestämd plural: kränkningarna

Hur används ordet kränkning

 • "– Lagen säger att man får publicera personuppgifter som inte innebär en kränkning av den personliga integriteten."
 • "– Det känns jobbigt att vi ska filma människor eftersom det kan vara en kränkning av deras integritet."
 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Skadestånd för kränkning"
 • "17-åringen döms även till skadestånd på 36 200 kronor för kränkning."
 • "Det är en ny form av kränkning som inte alltid passar in i de brottsformer som finns och ur den aspekten så får kvinnor svagare rättsligt skydd."
 • "Chefläkare : En kränkning av patienten"
 • "Den tortyrmisshandlade mannen begärde ersättning för personskada och kränkning via Brottsoffermyndigheten – men får nu avslag."
 • "Efter kränkning – UD i möte med rysk tjänsteman"
 • "55-åringen riskerar ett långt fängelsestraff och flickan kräver nu 200 000 kronor i skadestånd för bland annat kränkning."

Vad betyder kränkning inom bildligt, juridik ?

att kränka någon eller något. Kränka är en avledning av det svenska ordet krank, 'dålig', 'sjuk'. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4nkning

Översättningar

Engelska

Synonymer till kränkning

Möjliga synonymer till kränkning

Relaterat till kränkning

våldsamhet

ringaktning

förnekelse

motstånd

motsats

lidande

försämring

ont

gensträvighet

missaktning

obehag

missbruk

orätt

försumlighet

försummelse

kränkning

Okänd ordklass

Hur används ordet kränkning

 • "– Lagen säger att man får publicera personuppgifter som inte innebär en kränkning av den personliga integriteten."
 • "– Det känns jobbigt att vi ska filma människor eftersom det kan vara en kränkning av deras integritet."
 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Skadestånd för kränkning"
 • "17-åringen döms även till skadestånd på 36 200 kronor för kränkning."
 • "Det är en ny form av kränkning som inte alltid passar in i de brottsformer som finns och ur den aspekten så får kvinnor svagare rättsligt skydd."
 • "Chefläkare : En kränkning av patienten"
 • "Den tortyrmisshandlade mannen begärde ersättning för personskada och kränkning via Brottsoffermyndigheten – men får nu avslag."
 • "Efter kränkning – UD i möte med rysk tjänsteman"
 • "55-åringen riskerar ett långt fängelsestraff och flickan kräver nu 200 000 kronor i skadestånd för bland annat kränkning."