kränkning

kränkningen
kränkningar
kränkningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kränkning på svenska?

Obestämd singular: kränkning
Bestämd singular: kränkningen
Obestämd plural: kränkningar
Bestämd plural: kränkningarna

Hur används ordet kränkning

 • "– Lagen säger att man får publicera personuppgifter som inte innebär en kränkning av den personliga integriteten."
 • "– Det känns jobbigt att vi ska filma människor eftersom det kan vara en kränkning av deras integritet."
 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Skadestånd för kränkning"
 • "17-åringen döms även till skadestånd på 36 200 kronor för kränkning."
 • "Det är en ny form av kränkning som inte alltid passar in i de brottsformer som finns och ur den aspekten så får kvinnor svagare rättsligt skydd."
 • "Chefläkare : En kränkning av patienten"
 • "Den tortyrmisshandlade mannen begärde ersättning för personskada och kränkning via Brottsoffermyndigheten – men får nu avslag."
 • "Efter kränkning – UD i möte med rysk tjänsteman"
 • "55-åringen riskerar ett långt fängelsestraff och flickan kräver nu 200 000 kronor i skadestånd för bland annat kränkning."

Vad betyder kränkning inom bildligt, juridik ?

att kränka någon eller något. Kränka är en avledning av det svenska ordet krank, 'dålig', 'sjuk'. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4nkning

Relaterat till kränkning

våldsamhet

förnekelse

ringaktning

motsats

motstånd

lidande

försämring

ont

gensträvighet

missaktning

obehag

missbruk

orätt

försumlighet

försummelse

Diskussion om ordet kränkning

kränkning

Okänd ordklass

Hur används ordet kränkning

 • "– Lagen säger att man får publicera personuppgifter som inte innebär en kränkning av den personliga integriteten."
 • "– Det känns jobbigt att vi ska filma människor eftersom det kan vara en kränkning av deras integritet."
 • "Främst avser skadeståndskraven ersättning för den kränkning ungdomarna menar att de har genomgått, samt för sveda och värk."
 • "Skadestånd för kränkning"
 • "17-åringen döms även till skadestånd på 36 200 kronor för kränkning."
 • "Det är en ny form av kränkning som inte alltid passar in i de brottsformer som finns och ur den aspekten så får kvinnor svagare rättsligt skydd."
 • "Chefläkare : En kränkning av patienten"
 • "Den tortyrmisshandlade mannen begärde ersättning för personskada och kränkning via Brottsoffermyndigheten – men får nu avslag."
 • "Efter kränkning – UD i möte med rysk tjänsteman"
 • "55-åringen riskerar ett långt fängelsestraff och flickan kräver nu 200 000 kronor i skadestånd för bland annat kränkning."

Diskussion om ordet kränkning