fördragsbrott

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet fördragsbrott

  • "Föreningen vill att Sverige döms för fördragsbrott i EU:s domstol."
  • "Idag fattar miljökommissionären Potoénik och de övriga kommissionärerna beslut om det ska inledas en överträdelseprocedur mot Sverige, som kan sluta med att Sverige hamnar i domstol för fördragsbrott skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande."
  • "- Jag ska fundera på om jag ska stämma svenska staten för fördragsbrott i Europadomstolen, säger Falk till TT."
  • "Det här är inget annat än en meningslös plakatpolitik, som riskerar att leda till fördragsbrott, där notan skickas till de svenska skattebetalarna, säger han till TT."
  • "Sverige uppmanas nu att upphöra med de förfaranden som enligt kommissionen är ett fördragsbrott, samt att, inom två månader, informera om vad Sverige kommer att göra för att vidta rättelse."
  • "Kommer en stämning om fördragsbrott blir det mot Sverige som nation."
  • "Förutom att kommunens agerande snedvrider konkurrensen på marknaden riskerar Sverige dessutom att fällas för fördragsbrott i EG-domstolen, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen i ett pressmeddelande från Den nya Välfärden."
  • "Därefter finns ytterligare en brevväxlingsrunda innan EU-kommissionen eventuellt drar Sverige inför EU:s domstol för fördragsbrott."
  • "Europaparlamentet ser en klar risk att Ungern allvarligt bryter mot unionens grundläggande demokratiregler, och röstade för att öppna ett ärende om fördragsbrott i september."
  • "Eftersom det är första gången ett ärende om fördragsbrott kommer från parlamentet har ministrarna varit osäkra på hur man ska handskas med det."

Diskussion om ordet fördragsbrott