missbruk

missbruket
missbruk
missbruken
Substantiv [t]

Hur böjs ordet missbruk på svenska?

Obestämd singular: missbruk
Bestämd singular: missbruket
Obestämd plural: missbruk
Bestämd plural: missbruken

Hur används ordet missbruk

  • "– Han hade fått någon snedtändning på grund av missbruk men är omhändertagen av sjukvården, säger Henrik Johansson, polisen Kristiandstad."
  • "Han döms till skyddstillsyn för tre fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen och ska genomgå ett program med frivården för att motverka sitt missbruk."
  • "För Camilla Olofsson innebär det en möjlighet att ge en bredare bild av en människa som i perioder levde med missbruk och utanförskap."
  • "Det blev vändningen, säger Mats Tjäder, som fortfarande är märkt av åren med missbruk och brott."
  • "– Han har varit inne i ett tungt missbruk under en lång tid, han har själv använt många av de preparat han har sålt, säger han."
  • "Han är glad att hans missbruk upptäcktes, spelandet styrde honom i allt han gjorde och han var sig inte lik."
  • "Samtidigt ska arbetet med att informera både personal och föräldrar om narkotika och hur man kan upptäcka signaler på missbruk fortsätta."
  • "Bara 17 barn och unga i familjer med missbruk får stöd av kommunerna i Blekinge län."
  • "Sedan om du jämför med annat som kan leda till missbruk som tobak och alkohol så är det inte lika enkelt att göra reklam som för spel, säger Marthin Latvalehto."
  • "I nästan tjugo år levde han med missbruk och kriminalitet – som en av länets värsta yrkesförbrytare."

Vad betyder missbruk inom politik ?

(målmedveten) skadlig eller olaglig användning av något (konkret såsom föremål eller maskin, eller abstrakt såsom sin roll eller makt)

Möjliga synonymer till missbruk

Relaterat till missbruk

orätt

misstolkning

försyndelse

obehörighet

försumlighet

förbrukning

slöseri

missbruk

ont

Diskussion om ordet missbruk