missunnsamhet

missunnsamheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder missunnsamhet inom vardagligt ?

uppfattningen att andra inte gör sig förtjänta av ett visst privilegium som de förfogar över

Översättningar

Synonymer till missunnsamhet

Möjliga synonymer till missunnsamhet

Relaterat till missunnsamhet

illvilja

ovilja

hat

avund

ekonomi

missbelåtenhet

misstolkning

ont