misströstan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till misströstan

Relaterat till misströstan

tvivel

fruktan

olycka

underskattning

anspråkslöshet

missbelåtenhet

tungsinthet

hopplöshet

ont

Diskussion om ordet misströstan