missväxt

missväxten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet missväxt

 • "Eller så handlar det bara om sådan där konstnärlig vidskeplighet, att inte våga prata om det frö som ännu inte börjat gro av rädsla för missväxt."
 • "Orsaken var bland annat missväxt och dåliga väderförhållanden på sina håll, men även att aktörer på världens finansmarknader hade börjat spekulera i spannmål."
 • "Förra sommarens torka är den främsta anledningen till utvecklingen som innebar både missväxt och låga skördenivåer."
 • "Ingen kommer att dö till följd av klimatförändringarna i Abisko, det är inte som i Monrovias slumkvarter i Liberia där människors enkla skjul störtar i havet på grund av havsnivåhöjningarna eller i Kenya där lantbrukare tvingas lämna efter många år av torka och missväxt."
 • "Orsaken till detta var missväxt i kombination med en dysenteriepidemi som skördade många människors liv."
 • "Mer värme kan också stressa flera grödor som exempelvis höstvete och korn och de kan drabbas av missväxt."
 • "De väldiga krafterna i ett vulkanutbrott kan vara förödande, 1783 hade vulkanen Laki på Island ett utbrott som bland annat ledde till missväxt och att klimatet blev flera grader kallare på norra halvklotet."
 • "Det handlar till exempel om smittspridning, missväxt och översvämningar."
 • "Historiska skrifter från följande år vittnar om missväxt och epidemier, bl.a. på Irland och i Konstantinopel, numera Istanbul."
 • "I den ansökan om skuldsanering som mannen lämnade in till Kronofogdemyndigheten uppger han bara att han varit lantbrukare och att skulderna började växa i samband med en missväxt 1983 då potatisodlingen regnade bort samt att han gick i borgen för sin systers bolag som senare gick i konkurs."
 • "Förra sommarens torka är den främsta anledningen till utvecklingen som innebar både missväxt och låga skördenivåer."
 • "Ingen kommer att dö till följd av klimatförändringarna i Abisko, det är inte som i Monrovias slumkvarter i Liberia där människors enkla skjul störtar i havet på grund av havsnivåhöjningarna eller i Kenya där lantbrukare tvingas lämna efter många år av torka och missväxt."
 • "Orsaken till detta var missväxt i kombination med en dysenteriepidemi som skördade många människors liv."
 • "Mer värme kan också stressa flera grödor som exempelvis höstvete och korn och de kan drabbas av missväxt."
 • "De väldiga krafterna i ett vulkanutbrott kan vara förödande, 1783 hade vulkanen Laki på Island ett utbrott som bland annat ledde till missväxt och att klimatet blev flera grader kallare på norra halvklotet."
 • "Det handlar till exempel om smittspridning, missväxt och översvämningar."
 • "Historiska skrifter från följande år vittnar om missväxt och epidemier, bl.a. på Irland och i Konstantinopel, numera Istanbul."
 • "I den ansökan om skuldsanering som mannen lämnade in till Kronofogdemyndigheten uppger han bara att han varit lantbrukare och att skulderna började växa i samband med en missväxt 1983 då potatisodlingen regnade bort samt att han gick i borgen för sin systers bolag som senare gick i konkurs."
 • "- Maltskörden ser inte ut att bli bra och blir det missväxt som drabbar skördarna i England och Frankrike så slår det direkt mot Sverige, säger Mikael Hällström, inköpschef på Spendrups."
 • "Industrialismen och urbaniseringen stod för dörren men det var fortfarande jordbruket som dominerade och ett år med missväxt innebar hunger för en stor del av befolkningen."

Vad betyder missväxt inom jordbruk ?

det att ett års skörd (i en region) blir mycket mindre än vanligt

Relaterat till missväxt

misslyckande

otillräcklighet

olycka

lidande

ont

Diskussion om ordet missväxt