missmod

missmodet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till missmod

Hur används ordet missmod

  • "– Vi har utsett två personer hos oss som är van vid att arbeta med personer som har svårt att anknyta till andra och har mycket missmod och sådana svårigheter, säger Håkan Selberg."
  • "De regionala skillnaderna är tydliga och i de delar av landet som drabbats hårdast växer missmod och socialbidragsberoende."
  • "Huvudbudskapet var att störta regeringen Reinfeldt, att byta ut missmod mot framtidstro."
  • "– Hela min yrkesverksamhet tycktes befinna sig under ett hölje av missmod, ständigt underblåst av nya rapporter om den fria kulturens allt strängare livsvillkor i detta land."
  • "Även en simpel förkylning kan orsaka olust och missmod hos många."
  • "Från glädje till missmod."
  • "Italienskt missmod trots åtgärder"
  • "En liten gnista hopp, men också missmod."
  • "Det är vanligt med pessimistiska tongångar i ett slutskede av förhandlingar men Köpenhamn präglas av missmod och misstänksamhet så djup att knappt någon orkar hålla skenet uppe längre."
  • "Klimatmötet präglas av missmod"

Möjliga synonymer till missmod

Relaterat till missmod

lidande

olycka

känsla

tungsinthet

hinder

ont

Diskussion om ordet missmod