trängsel

trängseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till trängsel

Hur används ordet trängsel

 • "På given signal blev det trängsel på bryggan ut till hålet i isen."
 • "Men när drygt 30 000 besökare nu lämnar området under tågstrejken så har det uppstått störningar och trängsel längs med vägarna."
 • "Det soliga och varma vädret lockade många semesterfirare och helglediga till Blekinges stränder under helgen – trots smittskyddsläkarens uppmaning om att undvika trängsel."
 • "– Till den som är ute och vill äta är uppmaningen att undvika trängsel."
 • "De öppnar också upp för att butiker ska kunna ställa ut bord utanför affärerna för att minska trängsel inomhus."
 • "Tidigare har kontroller skett efter klagomål, men från och med torsdag kommer Karlskrona kommun genomföra löpande kontroller kring trängsel på restauranger."
 • "Vi drar ut på det så att vi inte får massor med folk samtidigt som skapar trängsel och här är det inte trångt, säger hon."
 • "Krog riskerar vite efter trängsel"
 • "När trängsel ska undvikas väljer allt fler de mindre butikerna framför de större."
 • "Kommunerna i Blekinge genomförde under förra veckan 100 kontroller av trängsel på krogar, caféer och restauranger."

Ordet trängsel har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom trafik
religion
trafik

Vad betyder trängsel inom religion ?

det att många personer, fordon eller liknande är samlade på ett begränsat område /så att det är omständligt att ta sig fram eller så att trafiken går långsamt/

Översättningar (inom religion)

Synonymer till trängsel (inom religion)

Möjliga synonymer till trängsel (inom religion)

Relaterat till trängsel (inom religion)

närhet

mängd

övermått

hinder

hopsamling

Ordet trängsel inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Engelska

Möjliga synonymer till trängsel (inom trafik)

Diskussion om ordet trängsel