överbelastning

överbelastningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet överbelastning

  • "Syrebristen kan ha berott på en överbelastning i Cascades Djupafors reningsanläggning då massafiber pumpades ut i ån."
  • "Hästarna undersöktes senare av en veterinär som då kunde konstatera att djuren fått skador till följd av mekanisk överbelastning när tänderna slipades."
  • "En överbelastning i vattenreningsanläggningen gjorde att vatten från verksamheten, vitfärgat av massafibrer, pumpades ut i Ronnebyån."
  • "En överbelastning av reningsverket har orsakat två utsläpp från Cascade Djupafors med några dagars mellanrum."
  • "En överbelastning i vattenreningsanläggningen gjorde att vatten från verksamheten, vitfärgat av massafibrer, pumpades ut i Ronnebyån."
  • "I vår kommer ett antal undersköterskor anställas till sjukhuset, för att motverka den överbelastning som vissa vårdavdelningar kan drabbas av."
  • "Den döda fisken upptäcktes bara några dagar efter att massafibrer pumpats ut i Ronnebyån, efter en överbelastning i vattenreningsanläggningen Cascade Djupafors."
  • "Domstolen förklarar fördröjningen med den överbelastning som uppstod när länsrätterna i Falun och Gävle slogs ihop 2010."
  • "En stor skillnad syns dock i antalet samtal som tidigare inte kunde tas emot på grund av överbelastning."
  • "Problemen ska inte ha berott på överbelastning, utan på en bugg i systemet."

Rim på överbelastning

Diskussion om ordet överbelastning