börda

bördan
bördor
bördorna
Substantiv [n]

Synonymer till börda

Hur böjs ordet börda på svenska?

Obestämd singular: börda
Bestämd singular: bördan
Obestämd plural: bördor
Bestämd plural: bördorna

Hur används ordet börda

 • "– Jag tycker att det är en konstig sak att göra och jag tror att det kan få följdverkningar i och med att människor i framtiden väljer att inte engagera sig frivilligt på samma sätt om det föranleder en stor administrativ börda efteråt."
 • "Det blir en ytterligare börda som kan ligga bakom de högre sjukskrivningstalen, säger Lidwall."
 • "Men det kanske kan bli en börda också, att har vi gjort ett bra album måste vi göra ett bra igen men – nej det är nog bara positivt."
 • "– Men om man redan i dag tycker att man har en tung börda med bolånekostnader, har en hög belåningsgrad och små marginaler, då tycker jag att man klart ska överväga att binda hela eller delar av lånet."
 • "Japans stigande statsskuld blir en allt tyngre börda att bära."
 • "Kändes som om de tyckte att jag var en börda för dem ”, skriver kvinnan i anmälan till IVO."
 • "Hos Iggesunds IK ( IIK ) är man nöjd med att det första steget är taget att lätta på klubbens ekonomiska börda."
 • "De tycker att det är så mycket ansvar och stor börda samtidigt som det inte skiljer sig så mycket i lön, säger Jasmina Sandlund."
 • "För tennisföreningen är det en tung ekonomisk börda."
 • "– Jag förstår att det blir en administrativ börda för vissa skolor, men barnen anmäls bara till de län föräldrarna själva valt."

Ordet börda har 2 betydelser

 • Inom media
 • Inom bildligt
media
bildligt

Vad betyder börda inom media ?

något som belastar, betungar; används ofta symboliskt

Översättningar (inom media)

Synonymer till börda (inom media)

Möjliga synonymer till börda (inom media)

Relaterat till börda (inom media)

olycka

ansträngning

innehåll

lidande

obehag

hinder

arbetslust

Ordet börda inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till börda (inom bildligt)

Möjliga synonymer till börda (inom bildligt)

Diskussion om ordet börda

börda

Verb

Hur används ordet börda

 • "– Jag tycker att det är en konstig sak att göra och jag tror att det kan få följdverkningar i och med att människor i framtiden väljer att inte engagera sig frivilligt på samma sätt om det föranleder en stor administrativ börda efteråt."
 • "Det blir en ytterligare börda som kan ligga bakom de högre sjukskrivningstalen, säger Lidwall."
 • "Men det kanske kan bli en börda också, att har vi gjort ett bra album måste vi göra ett bra igen men – nej det är nog bara positivt."
 • "– Men om man redan i dag tycker att man har en tung börda med bolånekostnader, har en hög belåningsgrad och små marginaler, då tycker jag att man klart ska överväga att binda hela eller delar av lånet."
 • "Japans stigande statsskuld blir en allt tyngre börda att bära."
 • "Kändes som om de tyckte att jag var en börda för dem ”, skriver kvinnan i anmälan till IVO."
 • "Hos Iggesunds IK ( IIK ) är man nöjd med att det första steget är taget att lätta på klubbens ekonomiska börda."
 • "De tycker att det är så mycket ansvar och stor börda samtidigt som det inte skiljer sig så mycket i lön, säger Jasmina Sandlund."
 • "För tennisföreningen är det en tung ekonomisk börda."
 • "– Jag förstår att det blir en administrativ börda för vissa skolor, men barnen anmäls bara till de län föräldrarna själva valt."

Vad betyder börda inom generell ?

något som belastar, betungar; används ofta symboliskt

Diskussion om ordet börda