OK

[oʊkeɪ]
Interjektion

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet OK?

[oʊkeɪ]

Ordet OK har 2 betydelser

 • Inom slang
 • Inom luftfart
slang
luftfart

Vad betyder OK inom slang ?

godkännande

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till OK (inom slang)

Ordet OK inom luftfart

bekräftelse att meddelandet är uppfattat

Översättningar (inom luftfart)

Engelska

Möjliga synonymer till OK (inom luftfart)

Diskussion om ordet OK

ok

[ʊˈkɛj]
oket
ok
oken
Substantiv [t]

Översättningar (inom luftfart)

Hur uttalas ordet ok?

[ʊˈkɛj]

Hur böjs ordet ok på svenska?

Obestämd singular: ok
Bestämd singular: oket
Obestämd plural: ok
Bestämd plural: oken

Hur används ordet ok

 • "Eller också var det en normal månad på ett helt ok år eftersom det jämförs med 2011 – ett exceptionellt bra år."
 • "” Har haft stora problem med hastighet och uppkoppling, standarden är ” ok ” men till exempel uppladdning och nedladdningshastiget är väldigt dåligt."
 • "Han har ett helt ok skott och bra händer."
 • "I detta pressade läge uttrycktes åsikter som inte är ok ”, skriver styrelsen."
 • "Alfred Appelros är elevrådets ordförande och han tycker att det är ok med frivilliga tester."
 • "Men vi är ju ett stort svensk community här och jag har bett våra praktikanter som är på kontoret och ha lite koll på om folk är ok, jag hoppas verkligen det, säger Anna Nilsson."
 • "Och vi vet ju att vi har konsumenternas stöd – de skulle gärna betala lite mer för att vi ska få en ok lön, fortsätter Kent Palm."
 • "– Många tyckte jag svek, att så gör man inte med en amerikanare, men när det kom fram att man får ut ungefär 30 fler hästkrafter, ja då blev det genast helt ok, säger Lars Runesson."
 • "De begärde ut dem från länsstyrelsen, vilket är ok enligt offentlighetsprincipen."
 • "Hundägare får ok av länsstyrelsen"

Vad betyder ok inom jordbruk ?

en typ av stång, vanligen i trä, som var avsedd att bäras över nacke och skuldror https://sv.wikipedia.org/wiki/Ok

Möjliga synonymer till ok

Relaterat till ok

ofrihet

tvåtal

fängelse

arbetslust

förbindelsemedel

krökning

djurskötsel

Diskussion om ordet ok

OK

Substantiv

Hur används ordet OK

 • "they gave us the OK to go ahead"

Vad betyder OK inom generell ?

an endorsement

Diskussion om ordet OK

OK

Adverb

Diskussion om ordet OK

OK

Interjektion

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till OK

Diskussion om ordet OK

ok

Verb

Diskussion om ordet ok

ok

Adjektiv

Översättningar

Svenska
 • okej  [ slang ]

Möjliga synonymer till ok

Diskussion om ordet ok

Ok

Ok
Oked
Oked
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet Ok