approbate

approbate
approbated
approbated
Verb

Översättningar

Ordet approbate har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
vardagligt
ALLMÄNT

Ordet approbate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet approbate inom ALLMÄNT

accept as valid, as of documents

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till approbate (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet approbate