favor

favors
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till favor

Hur används ordet favor

 • "the outcome was in his favor"
 • "that style is in favor this season"

Ordet favor har 3 betydelser

 • Inom handel
 • Inom musik
 • Inom teknik
handel
musik
teknik

Vad betyder favor inom handel ?

an act of gracious kindness

Översättningar (inom handel)

Synonymer till favor (inom handel)

Möjliga synonymer till favor (inom handel)

Ordet favor inom musik

an inclination to approve

Översättningar (inom musik)

Synonymer till favor (inom musik)

Möjliga synonymer till favor (inom musik)

Ordet favor inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till favor (inom teknik)

Möjliga synonymer till favor (inom teknik)

Diskussion om ordet favor

 • - 2011-10-24

  belöna

 • - 2018-03-04

  bra

favor

favor
favored
favored
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till favor (inom teknik)

Hur används ordet favor

 • "The local team was favored"

Ordet favor har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom musik
vardagligt
generell
musik

Ordet favor inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet favor inom generell

consider as the favorite

treat gently or carefully

Synonymer till favor (inom generell)

Uttryck till favor (inom generell)

Möjliga synonymer till favor (inom generell)

Ordet favor inom musik

Synonymer till favor (inom musik)

Möjliga synonymer till favor (inom musik)

Diskussion om ordet favor