approbation

Substantiv

Översättningar

Ordet approbation har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Vad betyder approbation inom generell ?

official approval

Översättningar

Synonymer till approbation

Möjliga synonymer till approbation

approbation

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till approbation