bifallsyttring

bifallsyttringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till bifallsyttring

Möjliga synonymer till bifallsyttring

Relaterat till bifallsyttring

enighet

samtycke

bifall

glädjeyttring

anseende

aktning

Diskussion om ordet bifallsyttring