beredvillighet

beredvilligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet beredvillighet

  • "– Jag är förvånad över den beredvillighet som plötsligt finns att ge upp oerhört viktiga och centrala inslag i ens politik och värderingar i syfte att förhålla sig till ett annat parti, för mig är det väldigt konstigt, säger han."
  • "Fortsätter väljarflykten från Socialdemokraterna lär partiets beredvillighet att gå Centerpartiet till mötes minska ytterligare."
  • "Det innebär en ökad beredvillighet att kompromissa."
  • "- Vi tycker inte att regeringen ännu visat tillräckligt mycket av beredvillighet att diskutera en förskjutning i vår riktning, men vi har sett tendenser till det."
  • "- Inte minst efter den diskussion som varit kring Vellinge ser jag större beredvillighet att hjälpa till än tidigare, säger han till TT."
  • "Sjöbergs advokat Peter Danowsky läste högt ur kvällstidningarna för att visa skådespelarens beredvillighet att dela med sig av sitt privatliv i pressen."
  • "Men Sverige kännetecknas ändå av en internationellt sett hög beredvillighet att betala skatt, även om utvecklade kontrollsystem säkert också gör sitt."
  • "Han tänker dock inte prata direkt med SD-ledaren Jimmie Åkesson, vilket knappast lär öka Sverigedemokraternas beredvillighet att släppa fram en sådan regering."
  • "Patriarken Pauls ovilja att släppa in främlingar i sitt hus, hans beredvillighet att ta till vapen när någon närmar sig, passar ju som hand i handske med Trumps inreseförbud."
  • "Med detta ville han peka på den beredvillighet och vilja att ventilera sitt privatliv som Mikael Persbrandt har haft och talade om en symbios mellan skådespelaren och framförallt kvällspressen."

Diskussion om ordet beredvillighet