tillgänglighet

tillgängligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till tillgänglighet

Hur används ordet tillgänglighet

 • "Här handlar det om umgängesstrukturer, om ökad tillgänglighet och situationer som i övrigt skötsamma ungdomar lätt kan hamna i."
 • "Alla är välkomna, och man matchar ihop sig efter önskemål och tillgänglighet."
 • "Det finns nybyggda lägenheter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet."
 • "Den påtagliga tendensen nu är att de privata fastighetsbolagen har förstått att det både finns ett behov och människor som är beredda att betala för trygghet, lugn och tillgänglighet."
 • "God tillgänglighet fås från Ullevigatan och E6:an som får kontakt med detta plan ( se skissen intill )."
 • "De är 50 år gamla och uppfyller inte kraven på tillgänglighet."
 • "Det största är att vi inte har tillgänglighet för de som har svårt att röra sig i den omfattning som vi borde ha."
 • "Den påtagliga tendensen nu är att de privata fastighetsbolagen har förstått att det både finns ett behov och människor som är beredda att betala för trygghet, lugn och tillgänglighet."
 • "I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ställt sig bakom, är tillgänglighet en princip som går igenom hela konventionen."
 • "I regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken är ökad fysisk tillgänglighet ett av de prioriterade områdena."
 • "I augusti nästa år är det trafikstart för den nya busstrafiken som upphandlas just nu och krav på tillgänglighet och komfort finns med i upphandlingen."
 • "Därför planerar vi att sätta igång åtgärder med insatser som säkrar arbetsmiljön och en god tillgänglighet till vården redan i sommar, säger Peter Lilja, landstingsdirektör."
 • "Blekingetrafikens bussar bäst i landet när det gäller tillgänglighet för resenärer med funktionshinder."
 • "Dessutom har den sämre tillgänglighet till vägarna, säger Patrik Åkesson."
 • "Det handlar om tillgänglighet och trygghet för allmänheten ”."
 • "Försvaret har lyckats och de har en helt annan tillgänglighet till regeringen än vad vi har."
 • "Enligt Handisams rapport innebär begreppet tillgänglighet hur hög andel bussar som har automatiskt utrop, både med ljud och text, samt rullstolsplats och ramp eller lift."
 • "Projektet kommer att pågå i två år och fokusera på fem områden – varumärke, utbud, plats tillgänglighet och trygghet."
 • "Öppenvården i Blekinge fick ett bättre resultat än riksgenomsnittet på alla de frågor som valts som indikatorer på hur väl vården fungerar, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och om man skulle vilja rekommendera mottagningen till någon annan."
 • "På uppdrag av museet görs också en 3D-fotografering av vraket på botten för att kunna skapa en modell av vrakplatsen och på sikt skapa bättre digital tillgänglighet till vraket för allmänheten."

Vad betyder tillgänglighet inom data ?

det att vara tillgänglig

Möjliga synonymer till tillgänglighet

Relaterat till tillgänglighet

lättvindighet

talträngdhet

villighet

Diskussion om ordet tillgänglighet