skvallerbytta

skvallerbyttan
skvallerbyttor
skvallerbyttorna
Substantiv [n]

Synonymer till skvallerbytta

Hur böjs ordet skvallerbytta på svenska?

Obestämd singular: skvallerbytta
Bestämd singular: skvallerbyttan
Obestämd plural: skvallerbyttor
Bestämd plural: skvallerbyttorna

Vad betyder skvallerbytta inom vardagligt ?

någon som har för vana att skvallra, att av illvilja rapportera till tredje part vad han eller hon erfarit

Möjliga synonymer till skvallerbytta

Relaterat till skvallerbytta

avslöjande

talträngdhet

förtalare

kunskapstörst

Diskussion om ordet skvallerbytta