vetgirighet

vetgirigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet vetgirighet

  • "Förskolan ska inte vara skola, men bli mer lärorik genom att utnyttja barns vetgirighet, anser utbildningsminister Jan Björklund ( FP )."
  • "Till sist får eleverna vid VTC-Gymnasiet, också det i Östersund, 31 000 kronor för att stilla sin vetgirighet om USA."
  • "Författaren Patrik Svensson : Ålen retar människans vetgirighet"
  • "Bennypriset, på 100 000 kronor ska uppmana till ” vetgirighet och skaparglädje ” och ska varje år delas ut till en eller flera personer som vill nå ut brett med sitt skapande."
  • "Precis där, i det allra bästa, mellan fiktion och verklighet, mellan passion och vetgirighet, det är klart att det är där han ska stå."
  • "Det finns i dag runt ett dussin kanaler som bokstavligen lever på vår vetgirighet."
  • "Projektet har medfört höjd kunskapsnivå och vetgirighet hos både grundskoleeleverna och gymnasieeleverna, skriver Kungliga Vetenskapakademin på sin hemsida."
  • "Det gäller att ta tillvara på barnens nyfikenhet och vetgirighet."
  • "Trots att åren har gått, är direktören fortfarande full av vetgirighet och entusiasm."
  • "Till sist får eleverna vid Ådalsskolan i Kramfors, 21 000 kronor för att stilla sin vetgirighet om det exotiska landet Sverige (!"

Vad betyder vetgirighet inom generell ?

egenskapen att vara vetgirig

Möjliga synonymer till vetgirighet

Diskussion om ordet vetgirighet