läraktighet

läraktigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till läraktighet

Relaterat till läraktighet

benägenhet

lättvindighet

sinnesstämning

villighet

lydnad

studium

kunskap

Diskussion om ordet läraktighet