böjlighet

böjligheten
(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till böjlighet

Relaterat till böjlighet

lättvindighet

krökning

mjukhet

lydnad

elasticitet