kurva

kurvan
kurvor
kurvorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kurva

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kurva på svenska?

Obestämd singular: kurva
Bestämd singular: kurvan
Obestämd plural: kurvor
Bestämd plural: kurvorna

Ordet kurva har 2 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom matematik
trafik
matematik

Vad betyder kurva inom trafik ?

värdemängden till en vektorvärd funktion (vanligen i planet eller i rummet) av en reell variabel; bilden av en "tråd" med "oändlig" tunnhet

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till kurva (inom trafik)

Möjliga synonymer till kurva (inom trafik)

Relaterat till kurva (inom trafik)

krökning

Ordet kurva inom matematik

En kurva är ett begrepp inom geometri och matematisk analys. En kurva \gamma är en kontinuerlig avbildning från ett intervall I av de reella talen till ett topologiskt rum. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kurva

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till kurva (inom matematik)

Möjliga synonymer till kurva (inom matematik)

Diskussion om ordet kurva