plot

plots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till plot

Hur används ordet plot

 • "they concocted a plot to discredit the governor"
 • "The characters were well drawn but the plot was banal"

Ordet plot har 5 betydelser

 • Inom politik
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom militärväsen
 • Inom bildligt
 • Inom geografi
politik
trädgårdskonst
militärväsen
bildligt
geografi

Vad betyder plot inom politik ?

a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal)

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till plot (inom politik)

Ordet plot inom trädgårdskonst

a small area of planted ground

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Synonymer till plot (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till plot (inom trädgårdskonst)

Ordet plot inom militärväsen

the story that is told in a novel or play or movie etc.

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till plot (inom militärväsen)

Ordet plot inom bildligt

a chart or map showing the movements or progress of an object

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till plot (inom bildligt)

Ordet plot inom geografi

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till plot (inom geografi)

Möjliga synonymer till plot (inom geografi)

Diskussion om ordet plot

plot

Verb

Översättningar (inom geografi)

Diskussion om ordet plot

plot

plot
plotted
plotted
Verb

Översättningar

Hur används ordet plot

 • "They plotted the overthrow the government"

Ordet plot har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom matematik
 • Inom kultur
politik
matematik
kultur

Vad betyder plot inom politik ?

plan secretly, usually something illegal

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till plot (inom politik)

Ordet plot inom matematik

mark out points on a graph

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till plot (inom matematik)

Möjliga synonymer till plot (inom matematik)

Ordet plot inom kultur

Creating a sequence of events in a story.

Översättningar (inom kultur)

Svenska

Diskussion om ordet plot

plot

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom kultur)

Hur används ordet plot

 • "Många har varit nyfikna på ” the dot plot ” motsvarigheten till den svenska riksbankens räntebana där den amerikanska centralbanken spår om hur många räntehöjningar de ska göra i år, och där behåller de prognosen för i år och 2018 men höjer den något för 2019."
 • "– Jag tror att många andra polisserier har en plot där man ska hitta en mördare."
 • "Den har en ganska komplicerad plot som man måste förhålla sig till."

Vad betyder plot inom film ?

handling

Möjliga synonymer till plot

Diskussion om ordet plot

 • - 2010-02-23

  are themselves plotted against

 • - 2010-03-18

  planerat för någonting