plat

plat
platted
platted
Verb

Översättningar

Hur används ordet plat

  • "Plat the town"

Vad betyder plat inom järnväg ?

make a plat of

Översättningar

Möjliga synonymer till plat

plat

plats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till plat