project

projects
Substantiv

Översättningar

Ordet project har 3 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom byggnadskonst
 • Inom utbildning
ålderdomlig
byggnadskonst
utbildning

Vad betyder project inom ålderdomlig ?

a planned undertaking

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Ordet project inom utbildning

a school task requiring considerable effort

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

project

project
projected
projected
Verb

Översättningar

Hur används ordet project

 • "He projected his feelings"
 • "The images are projected onto the screen"
 • "His voice projects well"
 • "project a missile"

Ordet project har 12 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom pappersindustri
 • Inom geologi
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
 • Inom lingvistik
 • Inom sport
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
järnväg
generell
generell
bildligt
pappersindustri
geologi
teknik
vardagligt
lingvistik
sport
militärväsen
generell

Vanligast betydelse av ordet project inom järnväg

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Vanlig betydelse av ordet project inom generell

transfer from one domain into another, as of ideas and principles

Översättningar

Svenska

Vanlig betydelse av ordet project inom generell

project on a screen

Översättningar

Svenska

Vanlig betydelse av ordet project inom bildligt

draw a projection of

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Mindre vanlig betydelse av ordet project inom pappersindustri

communicate vividly

Översättningar

Möjliga synonymer till project

Mindre vanlig betydelse av ordet project inom geologi

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Mindre vanlig betydelse av ordet project inom teknik

cause to be heard

Översättningar

Möjliga synonymer till project

Mindre vanlig betydelse av ordet project inom vardagligt

present for consideration

Översättningar

Möjliga synonymer till project

Mindre vanlig betydelse av ordet project inom lingvistik

put or send forth

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Mindre vanlig betydelse av ordet project inom sport

throw, send, or cast forward

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Ovanlig betydelse av ordet project inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet project inom generell

Översättningar

Synonymer till project

Möjliga synonymer till project

Project

Substantiv

Vad betyder Project inom data ?

filändelse, ursprung Borland

Synonymer till Project

 • PRJ [ förkortning, data ]