draft

(-)(-)(-)
Substantiv
draft
Draft är ett system för klubbar inom främst nordamerikansk professionell idrott att fördela rättigheterna till spelare som ännu inte uppbundits av någon klubb.
  • Engelska
  • draft [ ishockey ]draft

drafts

Substantiv
Vanligast
the act of moving a load by drawing or pulling

Synonymer

Vanlig militärväsen
Vanlig ekonomi
a document ordering the payment of money; drawn by one person or bank on another

Synonymer

Vanlig
preliminary version of a written work a preliminary sketch of a design or picture

Synonymer

Mindre vanlig amerikansk engelska
a current of air (usually coming into a room or vehicle)

Synonymer

Mindre vanlig amerikansk engelska dryck
a serving of drink (usually alcoholic)

Synonymer

Mindre vanlig
a dose of liquid medicine
  • "he took a sleeping draft"

Synonymer

Mindre vanlig ishockey
draft
selection of new players in non-professional icehockey
Ovanlig fiske
Ovanlig sjöfart
the depth of a vessel's keel below the surface (especially when loaded)
Ovanlig amerikansk engelska
a device for regulating the flow of air in a fireplace

Synonymer

draft

draft

drafts

drafted

drafted

drafting

Verb
Vanligast
draw up an outline or sketch for something
  • "draft a speech"

Synonymer

frambringa idé
militärväsen

Synonymer

  • Svenska
  • inkalla [ militärväsen ]
sport
select in ice hockey

Synonymer