draught

draughts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet draught

 • "He was not allowed to sit in a draught"
 • "She took in the fresh air in deep draughts"
 • "He emptied his glass at one draught"
 • "draught beer"

Ordet draught har 11 betydelser

 • Inom media
 • Inom fiske
 • Inom dryck
 • Inom militärväsen
 • Inom dryck
 • Inom ekonomi
 • Inom konst
 • Inom sjöfart
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom teknik
 • Inom generell
media
fiske
dryck
militärväsen
dryck
ekonomi
konst
sjöfart
amerikansk engelska
teknik
generell

Vanligast betydelse av ordet draught inom media

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till draught (inom media)

Vanligast betydelse av ordet draught inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Möjliga synonymer till draught (inom fiske)

Vanlig betydelse av ordet draught inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till draught (inom dryck)

Vanlig betydelse av ordet draught inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till draught (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till draught (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet draught inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till draught (inom dryck)

Vanlig betydelse av ordet draught inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till draught (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet draught inom konst

Översättningar (inom konst)

Synonymer till draught (inom konst)

Mindre vanlig betydelse av ordet draught inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Mindre vanlig betydelse av ordet draught inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till draught (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till draught (inom amerikansk engelska)

Ovanlig betydelse av ordet draught inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till draught (inom teknik)

Ordet draught inom generell

plastics

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet draught

draught

draught
draughted
draughted
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till draught (inom generell)

Möjliga synonymer till draught

Diskussion om ordet draught