plan

planen
planer
planerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet plan på svenska?

Obestämd singular: plan
Bestämd singular: planen
Obestämd plural: planer
Bestämd plural: planerna

Hur används ordet plan

 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Hon har ambitiösa planer för sin dotter"

Ordet plan har 8 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom sport
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom media
 • Inom bildligt
 • Inom kontor
 • Inom generell
 • Inom allmänt
teknik
sport
amerikansk engelska
media
bildligt
kontor
generell
allmänt

Vad betyder plan inom teknik ?

jämn, utan ojämnheter

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till plan (inom teknik)

Möjliga synonymer till plan (inom teknik)

Relaterat till plan (inom teknik)

förutbestämmelse

förberedelse

planmässighet

prototyp

Ordet plan inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till plan (inom sport)

Möjliga synonymer till plan (inom sport)

Relaterat till plan (inom sport)

region

Ordet plan inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till plan (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till plan (inom amerikansk engelska)

Relaterat till plan (inom amerikansk engelska)

sammandrag

arkitektur

Ordet plan inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Synonymer till plan (inom kontor)

Möjliga synonymer till plan (inom kontor)

Relaterat till plan (inom kontor)

vågräthet

Ordet plan inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till plan (inom generell)

Ordet plan inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till plan (inom allmänt)

Diskussion om ordet plan

plan

planet
plan
planen
Substantiv [t]

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till plan (inom allmänt)

Hur böjs ordet plan på svenska?

Obestämd singular: plan
Bestämd singular: planet
Obestämd plural: plan
Bestämd plural: planen

Hur används ordet plan

 • "på det globala planet"
 • "de står på samma plan"
 • "ett sluttande plan"
 • "på ett annat plan"
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det är vanligt med chartrade plan"

Ordet plan har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom luftfart
bildligt
luftfart

Vad betyder plan inom bildligt ?

En nivå, även bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till plan (inom bildligt)

Möjliga synonymer till plan (inom bildligt)

Ordet plan inom luftfart

En flygande maskin

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till plan (inom luftfart)

Möjliga synonymer till plan (inom luftfart)

Relaterat till plan (inom luftfart)

flygresa

Diskussion om ordet plan

plan

Adjektiv

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till plan (inom luftfart)

Hur används ordet plan

 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."

Vad betyder plan inom geologi ?

jämn, utan ojämnheter

Möjliga synonymer till plan

Diskussion om ordet plan

plan

plans
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet plan

 • "they drew up a six-step plan"
 • "they discussed plans for a new bond issue"
 • "a plan for seating guests"
 • "the plans for City Hall were on file"

Ordet plan har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom konst
 • Inom generell
politik
konst
generell

Vad betyder plan inom politik ?

an arrangement scheme

Översättningar (inom politik)

Synonymer till plan (inom politik)

Mindre vanlig betydelse av ordet plan inom konst

scale drawing of a structure

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till plan (inom konst)

Ordet plan inom generell

a series of steps to be carried out or goals to be accomplished

Synonymer till plan (inom generell)

Möjliga synonymer till plan (inom generell)

Diskussion om ordet plan

plan

plan
planned
planned
Verb

Synonymer till plan (inom generell)

Hur används ordet plan

 • "He plans to be in graduate school next year"
 • "The rebels had planned turmoil and confusion"
 • "He is planning a trip with his family"
 • "plan an attack"

Ordet plan har 3 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom militärväsen
 • Inom allmänt
mytologi
militärväsen
allmänt

Vad betyder plan inom mytologi ?

have the will and intention to carry out some action make plans for something

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till plan (inom mytologi)

Ordet plan inom militärväsen

to devise or project the realization or achievement of

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till plan (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till plan (inom militärväsen)

Ordet plan inom allmänt

to arrange the parts of

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till plan (inom allmänt)

Möjliga synonymer till plan (inom allmänt)

Diskussion om ordet plan