normering

normeringen
normeringar
normeringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till normering

Hur böjs ordet normering på svenska?

Obestämd singular: normering
Bestämd singular: normeringen
Obestämd plural: normeringar
Bestämd plural: normeringarna

Hur används ordet normering

  • "- Då får vi en normering även från LO, så LO är osäkerheten just nu."
  • "Industrins normering är satt och vi har också löst bemanningsfrågan, säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör på Skogsindustrierna, som ser ljust på möjligheterna att sluta ett avtal med Pappers."
  • "- När det blir alltfler som träffar sifferlösa avtal blir det svårt att upprätthålla en normering på arbetsmarknaden."
  • "Till Transportstyrelsen förs verksamheten vid Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen i sin helhet, delar av Sjöfartsverket ( Sjöfartsinspektionen, Sjöfartsregistret och kustfartstillståndsfrågor ) och Vägverket ( Vägtrafikinspektionen, Trafikregistret och hela eller delar av de enheter som har normering, tillståndsgivning och tillsyn )."

Diskussion om ordet normering